Hyvään kuntoon – luonnollisesti!

Monipuolista kuntoutusta ja fysioterapia­palveluja Jyväskylässä

Monipuoliset fysioterapiapalvelut Jyväskylässä ja lähiseuduilla saat luotettavasti Keljonkankaan Fysioterapiasta. Omien toimitilojen lisäksi fysioterapeutti Saija Jokinen tarjoaa fysioterapiapalveluja myös koti- ja laitoskäynteinä. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistani!

Kuntoutus

Fysio­terapia

Fysioterapeutti on liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija, joka arvioi sen hetkisen liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmia. Yleisin syy vastaanotolle tultaessa on kipu, jäykkyys, normaalin liikkeen ja/tai liikkumisen vaikeutuminen.

Fysioterapiassa tavoitteena on selvittää kivun ja toimintahäiriön syy, poistaa ongelma sekä ennaltaehkäistä toimintarajoitteiden kehittymistä ja ongelman uusiutumista.

Fysioterapian toteutus perustuu fysioterapeuttiseen alkututkimukseen ja haastatteluun. Vaikutusta arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja sen pohjalta jatketaan kuntoutusta. Kuntoutujaa kannustetaan ja ohjataan omien voimavarojen mukaan toteuttamaan omia kuntoutusohjeita. Kuntoutuksesta tarvittaessa laaditaan palaute asiakkaalle ja lähettävälle lääkärille.

Fysio­terapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Ohjaus ja neuvonta kuuluvat fysioterapiaan olennaisena osana kuntoutusta. Ohjauksen ja neuvonnan tarkoituksena on selkeyttää, kuinka asiakas itse voi toimia omien voimavarojensa mukaisesti toimintakykyään ja terveyttään edistäen kotona, työpaikalla ja harrastuksissaan. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä ongelmatilanteen uusiutuminen ja uusien ongelmien kehittyminen.

Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisia hoitoja voidaan käyttää osana fysioterapiaa kivun lievittämiseksi, aineenvaihdunnan parantamiseksi sekä pehmytkudoksen venyvyyden ja rentouden lisäämiseksi.

 • Pinta- ja syvälämpö­hoito, kylmähoito
 • mm Didy, interferenssi, Transkutaaninen hermostimulaatio ( TNS )
  ( D4 Combi yhdistelmähoitolaite )
 • Sähköärsytys
 • Biopalaute ( käytetään lihastoiminnan aktivaatiotason määrittämiseen ja seurantaan )
 • Wellbox LPG-hoitolaite
Fysikaaliset hoidot

Manuaalinen terapia

Manuaalisessa terapiassa tutkitaan henkilön fyysistä suorituskykyä sekä hermo-, lihas- ja niveltoimintoja sekä poistetaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Tavoitteena on kivun lievittäminen, fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi.

Menetelmiä

 • Fasciamanipulaatio
 • Pehmytkudoskäsittely, hieronta
 • Nivelten mobilisointi ja stabilointi
 • Traktiohoidot
 • Neuraalikudoksen tutkiminen ja mobilisaatio
 • Akupainanta

Manuaalinen terapia

Ikääntyneiden kuntoutus (Geriatrinen kuntoutus)

Fysioterapialla kokonaisvaltaisesti ihminen ja hänen elämäntilanteensa huomioiden voidaan parantaa ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja hyvinvointia. Arjessa selviytyminen ja liikuntakyky saattavat heikentyä huomaamatta vanhenemiseen liittyvien muutosten seurauksena. Erityisesti ongelmia aiheuttavat mm. kaatuminen, murtumat, leikkaukset, kivut, sairaudet ja muistihäiriöt. Fysioterapiassa pyritään tutkimukseen perustuen mm. hoitamaan tuki- ja liikuntaelinongelmia, parantamaan kuntoa, tasapainoa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta, arvioimaan apuvälinetarvetta ja lisäämään voimavaroja. Ennaltaehkäisevä ohjaaminen ja kuntoutus esim. kaatumisien ehkäisemiseksi on oleellinen osa fysioterapiaa.

Toteutan fysioterapiaa myös koti- ja laitoskäynteinä. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä ikääntyneen ja tarvittaessa läheisten sekä hoitohenkilökunnan kanssa.

Ikääntyneiden kuntoutus

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti.

1.1.2023 alkavalla sopimuskaudella fysioterapiaa toteutan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena alihankkijana Maijan Fysio-ja Ratsastusterapiassa. Toimitilana on Keljonkankaan Fysioterapia.

Erityisterapiamuotona toteutan myös Allasterapiaa omalla sopimuksella.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on pääasiassa neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen kuntoutusta. Erilaisia neurologisia sairauksia ovat mm. aivohalvaus, MS, ALS, Parkinson, selkäydinvammat, cp-vammat ja lihasrappeumasairaudet.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Fysioterapiassa tehdään ensin yhdessä terapiasuunnitelma, laaditaan tavoitteet ja valitaan terapiakeinot. Tutkiminen ja mittaaminen antavat pohjan terapialle. Vaikutusta arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa, mikä antaa suuntaa terapian suunnittelulle.

Liikunta- ja toimintakykyä pyritään fysioterapian keinoin palauttamaan, ylläpitämään ja parantamaan mahdollisuuksien mukaan. Siten vaikutetaan päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen kotona ja lähiympäristössä, elämän laadun parantumiseen ja osallistumaan haluamiin aktiviteetteihin.  Kuntoutujaa tuetaan selviytymään sairauden tai vamman aiheuttamien haittojen ja heikentyneen toimintakyvyn kanssa.

Terapia voi sisältää esim. tasapaino-, askel- ja kävelyharjoituksia, siirtymisiä asennosta toiseen, lihasvoima– ja liikkuvuusharjoituksia, terapeuttista harjoittelua, hahmotus- ja tuntoharjoituksia, hengityksen tehostamista, apuvälineen käytön harjoittelua, rentoutusta, sähköärsytystä sekä päivittäisiin arkielämän tilanteisiin liittyviä harjoituksia. Myös tuki- ja liikuntaelinten ongelmat otetaan huomioon vaikeavammaisten kuntoutuksessa.

Yhteistyö omaisten, avustajien ja muiden asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien kanssa on keskeinen osa toimintaa.

Kuntoutusta toteutetaan toimitiloissani, eri ympäristöissä, palvelutaloissa ja kotona.

Erityisterapiamuotona toteutan myös allasterapiaa.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on erikoisala, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen.  Fysioterapiassa huomioidaan mm. liikkumisen, asentojen tai hengityksen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemuksen vaikutus kehon fysiologisiin muutoksiin sekä merkitys kuntoutujalle. Keskeinen elementti on kokemuksellinen oppiminen, jolloin kuntoutuja oppii tunnistamaan kehoansa ja sen reagoimista esim. stressiin paremmin. Keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja fysioterapiassa tietoisuus tästä kehittyy. Itsetuntemus ja oman kehon arvostaminen paranee ja opit hallitsemaan mm. vireystilaa sopivalle tasolle. Opit myös mm säätelemään kuormitustasi ja työasentoja.  Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa kehollisen kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Hoitokeinoja ovat. mm. liike-, hengitys-, rentous-, läsnäolon harjoitukset, kehotietoisuusharjoitteet, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet ja manuaaliset käsittelyt.

Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Toteutus on hyvin vuorovaikutteista, sallivaa ja läsnä olevaa, aktiivisesta tekemisestä rauhoittumiseen ja itsensä kuunteluun.

Psykofyysinen fysioterapia voi olla osa muuta kuntoutusta tai oma itsenäinen hoitonsa. Erityisesti se sopii henkilölle jolla on

 • ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä tai paniikkioireilua
 • stressiä, uupumusta ja masennusta
 • unihäiriöitä
 • akuuttia tai pitkittynyttä kipua
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakyvyn häiriöitä
 • vaikeuksia oman kehon hahmottamisessa ja perusliikkumisessa
 • kehonkuvan häiriöitä
 • traumaperäistä oireilua
 • neuropsykiatriset oireet
 • syömishäiriö

Psykofyysista fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös Kelan Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena mikäli sitä on suositeltu kuntoutussuunnitelmassa.

Akupunktio, PENS

Akupunktio on vanha perinteinen kiinalainen hoitomuoto. Fysioterapiassa akupunktiota käytetään pääasiassa kivun hoitoon ja lihasjännityksen laukaisemiseen. Oheisvaikutuksena voidaan mm. parantaa unen laatua, helpottaa päänsärkyä tai migreeniä, rentouttaa yleisesti, helpottaa allergiaoireita ja vähentää turvotusta. Akupunktiossa hoito kohdistuu tiettyihin aku- / trigger-pisteisiin. Ärtyneitä hermopäätteitä hoidetaan akupainannalla tai käyttämällä steriilejä kertakäyttöisiä neuloja. Hermoärsytystä voidaan tehostaa sähköllä tarkoitukseen suunniteltua laitetta käyttäen. Tätä kutsutaan PENS-hoidoksi.

Kinesio­teippaus

Kinesioteippaus on monikäyttöinen teippausmenetelmä osana tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutusta tai neurologisten ongelmien hoidossa. Teippauksella voidaan vaikuttaa mm. kiputiloihin, turvotukseen, liikemallien- ja lihastoiminnan häiriöihin mm. aktivoivasti tai rentouttamalla. Erilaisia teippaustekniikoita käytetään halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Teippi on elastista, hengittävää ja liimapinta ihoystävällistä. Teippi läpäisee hien ja kestää suihkun ja saunan. Teippi pysyy iholla kolmesta päivästä pariin viikkoon.

Terapeuttinen harjoittelu, LHT

Terapeuttinen harjoittelu on yksilöllistä, oikein annosteltua ja kohdennettua liikettä lääkkeeksi liikkumisen ongelmissa ja toimintahäiriöiden korjaamisessa. Terapeuttinen harjoittelu on usein välivaihe ennen kuin pystyy jatkamaan tai aloittamaan muita liikuntaharrastuksia.

Terapeuttisessa harjoittelussa tavoitteena on mm. parantaa lihaskuntoa, nivelten liikkuvuutta, hengitys- ja verenkiertoelinten suorituskykyä sekä kehittää motoristen taitojen kuten kävelyn ja tasapainon hallintaa.

Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita ja välineitä kuten painoja, kuminauhoja, vetolaitteita, palloja, tasapainotyynyjä ja -lautoja jne. Harjoittelun edetessä voidaan siirtyä kuntosalille.

MDT, McKenzie-terapia

MDT-menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta. Terapia perustuu tarkkaan alkututkimukseen ja luokitteluun. Tutkittaessa huomioidaan tarkasti mahdollisesti terapiaa estävät oireet. Kivun ja oireiden käyttäytymisen perusteella asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jota hän toteuttaa fysioterapeutin ohjauksessa ja itsenäisesti kotona. Tietyillä asennoilla ja toistoliikkeillä pyritään vaikuttamaan välilevyn asentoon ja näin vähentämään painetta kipua aistivilta kudoksilta. Tavoitteena on poistaa kipu tai oireet, palauttaa rangan normaali toiminta ja ehkäistä vaivan paheneminen ja uusiutuminen. Menetelmässä korostuu ohjaus ja neuvonta, sillä tarkoitus on opettaa asiakas oman vaivansa hoitajaksi.

Lue lisää MDT-menetelmästä Suomen McKenzie Instituutin sivuilta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen kuntoutus

Asentohuimauksen katsotaan johtuvan sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan johtuneista kiteistä tai sakasta. Huimaus alkaa usein yöllä tai aamulla ja sen alku on lähes aina äkillinen. Asentohuimaus provosoituu tyypillisimmillään makuulle mentäessä, makuulle päätä sivulle kääntäessä tai makuulta ylös noustessa. Huimaukseen voi liittyä myös pahoinvointia. Asentohuimauksen syy jää usein tuntemattomaksi.

Asentohuimauksen hoitoa edeltää fysioterapeutin tai lääkärin tekemä tutkimus, jolla määritellään hoidettava kaarikäytävä. Asentohuimaushoitoni pohjautuu korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Tapani Rahkon antamaan koulutukseen ja hänen kehittämiin asentomanööverihoitoihin. Hoidot ovat yksinkertaisia makuulla suoritettavia liikesarjoja kiteiden poistamiseksi kaarikäytävistä.

Leikkausten ja tapaturmien jälkeinen terapia

Fysioterapialla nopeutetaan monin tavoin kuntoutumista leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Yksilöllinen ohjaus ja terapia tukee ja antaa varmuutta edetä kuntoutumisessa tavoitteita kohti. Kuntoutus pitää sisällään mm. kivun ja turvotuksen hoitoa, manuaalista terapiaa ja terapeuttista harjoittelua. Myös leikkausta edeltävä kuntoutus antaa hyvät edellytykset parantua leikkauksen jälkeen nopeammin toimintakykyiseksi. Toisinaan esim. keinonivelleikkausta on pystytty siirtämään aktiivisen kuntoutuksen avulla!